Lái Xe Mai Linh 1.6.4 [free]

Description

1. Tài xế Mai Linh là ứng dụng dành cho tài xế của hãng Taxi Mai Linh
2. Là công cụ làm việc của các lái xe thay thế cho bộ đàm
3. Điều xe tự động, đảm bảo công bằng, loại bỏ hoàn toàn đua điểm
4. Hỗ trợ các lái xe quản lý công việc ngay trên điện thoại
5. Hổ trợ cảnh báo sớm qua hộp thư trên App, thông báo tức thời qua App
Đội ngũ phát triển ưng dụng Tài xế Mai Linh xin chân thành cảm ơn.


1. The driver of Mai Linh is the driver app firm Mai Linh Taxi
2. As a working tool of the drive replacement for radios
3. The car automatically, ensuring fair, complete elimination race points
4. Support the drive management tasks on your phone
5. Support early warning through the App mailbox, instant notification via App
Application development team driver Mai Linh sincerely thank.

les anciennes versions

Free Download Télécharger par QR Code
  • Nom du logiciel: Lái Xe Mai Linh
  • Logiciel Catégorie: Voyages et infos locales
  • Code: ml.online.driver
  • La dernière version: 1.6.4
  • Exigence: {S} ou supérieur
  • Taille du fichier : 18.45 MB
  • Mettre à jour temps: 2021-09-23